MLBB360

MLBB360

One, two, three, four, five! Wow, look at all these carrots!

Bạo Chúa Sa Mạc Khufra

Bạo Chúa Sa Mạc Khufra chính thức ra mắt

Vị tướng mới nhất của Mobile Legends: Bang Bang mang tên Khufra đã chính thức ra mắt từ 15:00 ngày 12/03/2019. Khufra và các trang phục của Bạo Chúa Sa Mạc sẽ được giảm giá 30% trong tuần đầu ra mắt (đến 15:00 ngày 19/03/2019).

Page 39 of 39 1 38 39