Hilda Bạch Dương sắp có mặt trong MLBB

Theo các thông tin mà Moonton, nhà phát triển Mobile Legends: Bang Bang, mới công bố, trang phục sắp có mặt trong game mobile này là Hilda Bạch Dương (Hilda Aries). Các thông tin chi tiết hơn về Hilda Bạch Dương như thời điểm ra mắt hay cách sở hữu trang phục mới của Cự Thạch Chi Lực chưa được tiết lộ.

Cập nhật: Người chơi Mobile Legends: Bang Bang có thể sở hữu Hilda Bạch Dương từ ngày 21/03 đến ngày 19/04/2019 thông qua sự kiện “Triệu hồi Hoàng Đạo”.

HILDA BẠCH DƯƠNG TRAILER

HIỆU ỨNG KĨ NĂNG CỦA HILDA BẠCH DƯƠNG

Hilda Bạch Dương - Hình ảnh 1

Hilda Bạch Dương - Hình ảnh 2

Hilda Bạch Dương - Hình ảnh 3

Hilda Bạch Dương - Hình ảnh 4

Hilda Bạch Dương - Hình ảnh 5

Hilda Bạch Dương - Hình ảnh 6

Hilda Bạch Dương - Hình ảnh 7

Hilda Bạch Dương - Hình ảnh 8

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *