Roger Bóng Ma Rực Lửa có mặt trong Vòng Quay Ma Thuật

Skin biến sắc mới nhất của Mobile Legends: Bang Bang mang tên Roger Bóng Ma Rực Lửa (Roger Fire Pirate) đã chính thức ra mắt từ 15:00 hôm nay (30/05/2019). Người chơi Mobile Legends: Bang Bang có thể sở hữu skin này bằng cách thử vận may với Vòng Quay Ma Thuật trong Cửa Hàng.

ROGER BÓNG MA RỰC LỬA TRAILER

HIỆU ỨNG KĨ NĂNG CỦA ROGER BÓNG MA RỰC LỬA

Roger Bóng Ma Rực Lửa

Roger Bóng Ma Rực Lửa

Roger Bóng Ma Rực Lửa

Roger Bóng Ma Rực Lửa

Roger Bóng Ma Rực Lửa

Roger Bóng Ma Rực Lửa

Roger Bóng Ma Rực Lửa

Roger Bóng Ma Rực Lửa

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *