Truyện tranh MLBB: Quái vật đột biến

Mời các bạn cùng theo dõi tập truyện tranh “Quái vật đột biến” kể về nguồn gốc của trang phục Grock V.E.N.O.M. Rồng Hộ Vệ (V.E.N.O.M. Monitor Lizard Grock) sẽ được trình làng vào ngày 14/05/2019 tới đây.

Truyện tranh MLBB: Quái vật đột biến - Trang bìa

Truyện tranh MLBB: Quái vật đột biến - Trang 1

Truyện tranh MLBB: Quái vật đột biến - Trang 2

Truyện tranh MLBB: Quái vật đột biến - Trang 3

Truyện tranh MLBB: Quái vật đột biến - Trang 4

Truyện tranh MLBB: Quái vật đột biến - Trang 5

Truyện tranh MLBB: Quái vật đột biến - Trang 6

Truyện tranh MLBB: Quái vật đột biến - Trang 7

Truyện tranh MLBB: Quái vật đột biến - Trang 8

Truyện tranh MLBB: Quái vật đột biến - Trang 9

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *