Magic Chess: Hướng dẫn cơ bản về Brown

Brown là một thiên tài trong việc sử dụng trang bị. Trong giai đoạn đầu và cuối trận đấu, Brown có thể tăng cường sức mạnh cho đội hình với khả năng thiên phú của mình.

Magic Chess: Hướng dẫn cơ bản về Brown - Hình ảnh 1

Magic Chess: Hướng dẫn cơ bản về Brown - Hình ảnh 2

Magic Chess: Hướng dẫn cơ bản về Brown - Hình ảnh 3

Magic Chess: Hướng dẫn cơ bản về Brown - Hình ảnh 4

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *