Khufra: Tình yêu và thù hận nhiều thế kỉ

Mời các bạn cùng GameLandVN MLBB thưởng thức loạt truyện tranh mới nhất của Mobile Legends: Bang Bang “Khufra: Tình yêu và thù hận nhiều thế kỉ” để hiểu rõ hơn về tình yêu và thù hận giữa hai vị tướng Khufra và Esmeralda.

Khufra: Tình yêu và thù hận nhiều thế kỉ - Trang 1

Khufra: Tình yêu và thù hận nhiều thế kỉ - Trang 2

Khufra: Tình yêu và thù hận nhiều thế kỉ - Trang 3

Khufra: Tình yêu và thù hận nhiều thế kỉ - Trang 4

Khufra: Tình yêu và thù hận nhiều thế kỉ - Trang 5

Khufra: Tình yêu và thù hận nhiều thế kỉ - Trang 6

Khufra: Tình yêu và thù hận nhiều thế kỉ - Trang 7

Khufra: Tình yêu và thù hận nhiều thế kỉ - Trang 8

Khufra: Tình yêu và thù hận nhiều thế kỉ - Trang 9

Khufra: Tình yêu và thù hận nhiều thế kỉ - Trang 10

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *