Hanabi Hỏa Hồ Điệp sắp có mặt trong Mobile Legends: Bang Bang

Theo các thông tin mà Moonton mới công bố, trang phục sắp cập bến Mobile Legends: Bang Bang sẽ là Hanabi Hỏa Hồ Điệp (Fiery Moth Hanabi). Được biết, Hanabi Hỏa Hồ Điệp là trang phục độc quyền dành cho các hội viên Ánh Sao (Starlight) trong tháng 04/2019.

Chi tiết về trang phục mới Hanabi Hỏa Hồ Điệp, các bạn có thể tham khảo trailer giới thiệu và hình ảnh ở bên dưới.

HANABI HỎA HỒ ĐIỆP TRAILER

HIỆU ỨNG KĨ NĂNG CỦA HANABI HỎA HỒ ĐIỆP

Hanabi Hỏa Hồ Điệp sắp có mặt trong Mobile Legends: Bang Bang

Hanabi Hỏa Hồ Điệp sắp có mặt trong Mobile Legends: Bang Bang

Hanabi Hỏa Hồ Điệp sắp có mặt trong Mobile Legends: Bang Bang

Hanabi Hỏa Hồ Điệp sắp có mặt trong Mobile Legends: Bang Bang

Hanabi Hỏa Hồ Điệp sắp có mặt trong Mobile Legends: Bang Bang

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *