Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong – Thức tỉnh

Tập truyện tranh giới thiệu Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong, vị tướng mới nhất của Mobile Legends: Bang Bang ra mắt vào ngày 19/06/2020, đã được Moonton trình làng với nhiều thông tin hấp dẫn.

Hắn là ai? Là người đầu thai chuyển kiếp của Hắc Long, đối thủ quyền năng của các Hiệp Sĩ Đông Phương. Là người mà Luo Yi coi là đại nhân. Bằng cách nào mà hắn hấp thụ được uy lực của Hắc Long? Và sẽ có mâu thuẫn nào xảy ra giữa hắn và các Hiệp Sĩ Đông Phương? Cùng theo dõi bộ truyện tranh để biết câu trả lời nhé!

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Truyện tranh MLBB: Hắc Sát Kiêu Long Yu Zhong - Thức tỉnh

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *