Esmeralda: Mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại

Mời các bạn cùng GameLandVN MLBB thưởng thức loạt truyện tranh mới nhất của Mobile Legends: Bang Bang “Esmeralda: Mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại” để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hai vị tướng Esmeralda và Khufra.

Esmeralda: Mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại - Trang 2

Esmeralda: Mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại - Trang 3

Esmeralda: Mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại - Trang 4

Esmeralda: Mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại - Trang 5

Esmeralda: Mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại - Trang 6

Esmeralda: Mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại - Trang 7

Esmeralda: Mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại - Trang 8

Esmeralda: Mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại - Trang 9

Esmeralda: Mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại - Trang 10

Để lại bình luận