Kadita Bạch Điểu Công Chúa sắp có mặt trong Mobile Legends: Bang Bang

Theo các thông tin mà Moonton và VNG mới công bố, Nữ Thần Đại Dương Kadita sẽ được đón nhận một trang phục mới trong tháng 09/2019 này mang tên Kadita Bạch Điểu Công Chúa (Kadita White Robin). Thông tin chi tiết hơn về thời gian ra mắt và cách thức sở hữu Kadita Bạch Điểu Công Chúa sẽ được MLBB 360 cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Kadita Bạch Điểu Công Chúa ra mắt vào 15:00 ngày 11/09/2019 với giá 524 Kim Cương

Cập nhật: Kadita Bạch Điểu Công Chúa ra mắt vào 15:00 ngày 11/09/2019 với giá 524 Kim Cương đến 15:00 ngày 18/09/2019. Từ sau 15:00 ngày 18/09/2019 sẽ có giá 749 Kim Cương.

Bạch Điểu Công Chúa Trailer

Hiệu ứng kĩ năng

Kadita Bạch Điểu Công Chúa - Hình ảnh 1

Kadita Bạch Điểu Công Chúa - Hình ảnh 2

Kadita Bạch Điểu Công Chúa - Hình ảnh 3

Kadita Bạch Điểu Công Chúa - Hình ảnh 4

Kadita Bạch Điểu Công Chúa - Hình ảnh 5

Kadita Bạch Điểu Công Chúa - Hình ảnh 6

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *