Kaja Ưng Thần Cơ Giáp chính thức ra mắt

Trang phục mới nhất của Vua Nazar mang tên Kaja Ưng Thần Cơ Giáp (Skyblocker Kaja) đã chính thức có mặt trong Mobile Legends: Bang Bang từ 15:00 chiều nay (14/12/2019). Theo các thông báo từ Moonton, trang phục Kaja Ưng Thần Cơ Giáp sẽ chỉ xuất hiện trong Hộp Quà Giới Hạn từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2019.

Kaja Ưng Thần Cơ Giáp chính thức ra mắt

KAJA ƯNG THẦN CƠ GIÁP TRAILER

Vũ trụ sinh ra là một vị vua! Với sứ mệnh là chinh phục bầu trời!

HIỆU ỨNG KĨ NĂNG

Kaja Ưng Thần Cơ Giáp Chiêu 1

Kaja Ưng Thần Cơ Giáp Chiêu 2

Kaja Ưng Thần Cơ Giáp Chiêu 3

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *