Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu

Mời các bạn cùng MLBB 360 thưởng thức loạt truyện tranh mới nhất của Mobile Legends: Bang Bang và tìm hiểu tiểu sử của vị tướng vừa ra mắt: Baxia, Huyền Vũ.

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 1

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 2

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 3

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 4

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 5

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 6

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 7

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 8

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 9

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 10

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 11

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 12

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 13

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 14

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 15

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 16

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 17

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 18

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 19

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 20

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 21

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 22

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 23

Bí sử vùng Bí Địa Rồng Thần #1: Những mối hận thâm sâu - Trang 24

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *