MLBB 1.5.46 điều chỉnh tướng có tỉ lệ cấm chọn cao

Moonton vừa công bố danh sách các tướng sẽ bị điều chỉnh sức mạnh trong Mobile Legends: Bang Bang phiên bản 1.5.46. Lần này, các vị tướng bị điều chỉnh sức mạnh là các tướng có tỉ lệ cấm chọn cao như Johnson, Moskov, Grock…

MLBB 1.5.46 điều chỉnh tướng có tỉ lệ cấm chọn cao - Hình ảnh 1

MLBB 1.5.46 điều chỉnh tướng có tỉ lệ cấm chọn cao - Hình ảnh 2

MLBB 1.5.46 điều chỉnh tướng có tỉ lệ cấm chọn cao - Hình ảnh 3

MLBB 1.5.46 điều chỉnh tướng có tỉ lệ cấm chọn cao - Hình ảnh 4

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *