Chi tiết bản cập nhật Magic Chess v146.1

Bản cập nhật Magic Chess v146.1 có những điều chỉnh tăng sức mạnh cho các cộng hưởng Long Giáp, Giác Đấu, Đấu Sĩ và các tướng Masha, Akai và Moskov.

Cân bằng cộng hưởng

Long Giáp

Tăng sức mạnh khi có 2/4 Long Giáp tăng từ 200/500 lên 250/600.

Giác Đấu

Phần trăm gây choáng khi có 2/4 Giác Đấu tăng từ 20/30% lên 22/35%.

Đấu Sĩ

Phần trăm hồi HP khi có 3/6/9 Đấu Sĩ tăng từ 25/55/110% lên 25/60/120%.

Kiếm Khách

Phần trăm kích hoạt lưỡi kiếm xoay khi có 2/4 Kiếm Khách thay đổi từ 50/70% lên 45/75%.

Pháp Sư

Tăng sát thương phép khi có 2/4/6 Pháp Sư giảm từ 35/75/115% xuống 35/70/105%.

Thiết Giáp

Giảm mana khi có 3/6 Thiết Giáp giảm từ 15/35 xuống 13/32.

Viễn Tây

Vàng tối đa nhận được khi có 2/4 Viễn Tây giảm từ 6/12 xuống 4/12.

Cân bằng tướng

Masha

HP khởi điểm tăng từ 770 lên 1065.

Akai

HP khởi điểm tăng từ 3625 lên 3970.

Moskov

HP khởi điểm tăng từ 3430 lên 3660.

Hayabusa

HP khởi điểm giảm từ 3485 xuống 3305.

Wanwan

Sức mạnh khởi điểm tăng từ 235 lên 260.

Aldous

Sát thương kĩ năng tăng từ 400/600/1000 lên 400/700/1100.

Lesley

HP khởi điểm giảm từ 2875 xuống 2645.

Cân bằng chỉ huy

Brown

Chiêu 1

Thời lượng kĩ năng tăng từ 10 giây lên 12 giây.

Chiêu 2

Sửa lỗi sát thương gây bởi Chiến Binh Rực Lửa sẽ tạo hiệu ứng hồi HP bất thường.

Saki

Chiêu 2

Phần trăm sát thương gây ra dựa theo HP hiện tại của đối thủ tăng từ 8% lên 10%.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *