Hằng Nga Huyết Nguyệt lên kệ, 419 Kim Cương cho tuần đầu ra mắt

Theo các thông tin mà MLBB 360 mới cập nhật, trang phục mới nhất của Hằng Nga mang tên Hằng Nga Huyết Nguyệt (Chang’e Crimson Moon) đã chính thức có mặt trong Cửa Hàng của Mobile Legends: Bang Bang từ 15:00 chiều nay (14/08/2019). Trong tuần đầu ra mắt, người chơi Mobile Legends: Bang Bang có thể sở hữu Hằng Nga Huyết Nguyệt với giá 419 Kim Cương thay vì 599 Kim Cương.

Hằng Nga Huyết Nguyệt lên kệ, 419 Kim Cương cho tuần đầu ra mắt

Đồng thời, combo tướng Hằng Nga và trang phục Hằng Nga Huyết Nguyệt cũng được giảm giá xuống 838 Kim Cương từ 1198 Kim Cương.

HẰNG NGA HUYẾT NGUYỆT TRAILER

HÌNH ẢNH HIỆU ỨNG KĨ NĂNG

Hằng Nga Huyết Nguyệt / Chang'e Crimson Moon - Hình ảnh 1

Hằng Nga Huyết Nguyệt / Chang'e Crimson Moon - Hình ảnh 2

Hằng Nga Huyết Nguyệt / Chang'e Crimson Moon - Hình ảnh 3

Hằng Nga Huyết Nguyệt / Chang'e Crimson Moon - Hình ảnh 4

Hằng Nga Huyết Nguyệt / Chang'e Crimson Moon - Hình ảnh 5

Hằng Nga Huyết Nguyệt / Chang'e Crimson Moon - Hình ảnh 6

Hằng Nga Huyết Nguyệt / Chang'e Crimson Moon - Hình ảnh 7

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *