Bí sử Vùng Bí Địa Rồng Thần #3 Chương 2: Truy đuổi

Thời khắc nhật thực đến rồi, Wanwan hồi tưởng về những kỷ niệm thời thơ ấu, hắn đã thực sự ra đi mà không một lời từ biệt chỉ để lại một manh mối ám chỉ gì đó, liệu viên long châu này có dẫn lối cô tới với nguồn gốc sự thật? Phần 3 Bí sử Vùng Bí Địa Rồng Thần, rơi vào bước đường cùng, Wanwan sẽ giải quyết như thế nào?

Bi su Vung Bi Dia Rong Than #3 Chuong 2 Truy duoi - Trang bia

Bi su Vung Bi Dia Rong Than #3 Chuong 2 Truy duoi - Trang 1

Bi su Vung Bi Dia Rong Than #3 Chuong 2 Truy duoi - Trang 2

Bi su Vung Bi Dia Rong Than #3 Chuong 2 Truy duoi - Trang 3

Bi su Vung Bi Dia Rong Than #3 Chuong 2 Truy duoi - Trang 4

Bi su Vung Bi Dia Rong Than #3 Chuong 2 Truy duoi - Trang 5

Bi su Vung Bi Dia Rong Than #3 Chuong 2 Truy duoi - Trang 6

Bi su Vung Bi Dia Rong Than #3 Chuong 2 Truy duoi - Trang 7

Bi su Vung Bi Dia Rong Than #3 Chuong 2 Truy duoi - Trang 8

Bi su Vung Bi Dia Rong Than #3 Chuong 2 Truy duoi - Trang 9

Bi su Vung Bi Dia Rong Than #3 Chuong 2 Truy duoi - Trang 10

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *